EU Project

Tvrtka COSMETIC CODE d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Cosmetic code d.o.o. – inovativni pothvat u cilju ostvarenja konkurentnosti na tržištu“, referentnog broja KK.03.2.2.04.0338.
Projekt se temelji na razvoju kozmetičkih preparata koji će pomoći rješavanju problema sijede kose, ublažavanje alopecije, jačanje brade kod dvadesetogodišnjaka te pružanje istima tretman prevencije od pojavljivanja prvih znakova sijedih i gubitka kose. Cilj projekta je poboljšanje postojećeg proizvoda na način da će imati komercijalnu i društvenu notu.

Više informacija o projektu:
Ukupna vrijednost projekta – 1.848.931,45 kn
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 1.503.682,73 kn
Bespovratna sredstva – 1.263.093,45 kn
Privatni doprinos – 585.838,00 kn
Projekt je započeo 05. srpnja 2019. te su uspješno završene sve aktivnosti 05. siječnja 2021.
Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:
•    Poboljšanje tržišnog položaja jačanjem tržišne pozicije
•    Povećanje konkurentske prednosti uvođenjem novog proizvoda na tržište
•    Povećanje prihoda od internacionalizacije poslovanja – min. 85% 
•    Povećanje broja zaposlenih do 2025.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“
„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke COSMETIC CODE d.o.o.“
Kontakt osoba za više informacija: Marijo Lalić, +385 98 895 754, e-mail: info@cosmetic-code.eu
Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr